Меню сайта

Категории раздела

Видео

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 132

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Главная » 2013 » Ноябрь » 22 » Пропозиції фракції КПУ до Державного бюджету України на 2014 рік
22:38
Пропозиції фракції КПУ до Державного бюджету України на 2014 рік
Прем’єр-міністру України 

Азарову М.Я.

Шановний Миколо Яновичу!

Фракція Комуністичної партії України у Верховній Раді України вимушена констатувати про відсутність конструктивного діалогу між Урядом та народними-депутатами щодо пріоритетів бюджетної політики та формування показників Державного бюджету України на наступний рік.
Вищевикладене підтверджується відсутністю Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік та порушенням термінів розгляду та прийняття Державного бюджету України на наступний рік.
Фракція Комуністичної партії України, в першу чергу з метою посилення соціальної захищеності громадян, пропонує врахувати при формуванні проекту Державного бюджету України на 2014 рік наступні принципові положення та пропозиції:
для реалізації конституційного права громадян на  доступну та безоплатну освіту забезпечити фінансування галузі в обсязі не менше 10 відсотків ВВП тобто 170 млрд. грн.;
з метою забезпечення  ефективного і доступного медичного обслуговування громадян, надання медичної допомоги безоплатно, збереження (відновлення) мережі медичних закладів забезпечити фінансування галузі в обсязі не менше 10 відсотків ВВП тобто 170 млрд. грн.;
встановлення мінімальної заробітної плати як державної соціальної гарантії з оплати праці у розмірі не нижче фактичного прожиткового мінімуму та забезпечення подальшого її зростання до рівня реальної вартості робочої сили, з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та сімейного навантаження;
забезпечення повної ліквідації розриву між розмірами мінімальної заробітної плати та тарифної ставки (посадового окладу) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери із встановленням рівності зазначених показників у 2014 році;
встановлення та щоквартальне підвищення  прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення на підставі оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, та з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб та індексу споживчих цін;
збільшення межі грошових доходів населення, які підлягають індексації, до двократного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення;
виключення можливості застосування у сфері соціальних гарантій такого показника як "рівень забезпечення прожиткового мінімуму”;
ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками підприємств усіх форм власності;
підвищення з 1 січня 2014 року рівня грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу) шляхом вирівнювання основних видів грошового забезпечення (посадового окладу та окладу за військове звання) до рівня оплати праці встановленого Законом України "Про державну службу”;
забезпечення фінансування в повній мірі визначених законодавством соціальних гарантій інвалідам, ветеранам війни, праці, дітям війни та іншим соціально незахищеним групам населення припинення ганебної практики щодо застосування у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік норм і положень статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, статей 5 та 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни”, статей 14, 22, 37 та 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, статті 22 Закону України "Про міліцію”, статті 49 Закону України "Про прокуратуру”, пунктів "ж” та "ї” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статті 10Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, статті 22 Закону України "Про пожежну безпеку”, статті 20 Закону України "Про захист рослин”, статті 43 Гірничого закону України, статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань”.
забезпечення виконання в повній мірі рішень судів, які набули законної сили, та погашення заборгованості з виплати перерахованих за цими рішеннями соціальних виплат (пенсій, підвищення до пенсій чорнобильцям, дітям війни тощо);
продовження погашення зобов’язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР (в фінансовому обсязі не нижче 10 млрд. грн.);
запровадження прогресивної системи оподаткування податку з доходів фізичних осіб:
зменшити ставку податку з 15% до 13 %,  якщо загальна сума доходів не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати (2436 грн,)
якщо доходи за місяць перевищують двократний розмір мінімальної заробітної плати, застосовується прогресивна шкала: для доходів від 2 до 10 мінімальних заробітних плат (2437-12180 грн.) – 15%, від 10 до 15 мінімальних заробітних плат(12181- 18270 грн.) – 17%, від 15 до 30 мінімальних заробітних плат(18271-36540 грн.) – 20% та понад 30 мінімальних заробітних плат(36541 грн.) – 30%.
недопущення скорочення мережі бюджетних установ;
забезпечення в повному обсязі коштами з державного бюджету органів місцевого самоврядування для здійснення видатків на виконання делегованих повноважень;
Також у Державному бюджеті України на 2014 рік просимо врахувати потреби регіонів, внесені Головами обласних (міських) рад та підтримані фракцією Комуністичної партії України.

Волинська обласна рада

Розрахунковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування, який враховується при обрахунку міжбюджетного трансферту (дотації вирівнювання), збільшити в 1,56 рази більше, ніж затверджений фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на 2013 рік.
В галузі освіти:
1) Внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині віднесення видатків на позашкільну освіту для усіх місцевих бюджетів до видатків, що враховуються при визначенні дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам.
2) Видати нормативно-правовий акт щодо передачі майна професійно-технічних навчальних закладів, які фінансуються з місцевих бюджетів, з державної у комунальну власність.
3) Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” за наступними напрямками:
- запровадження фінансового нормативу на розвиток дошкільної освіти для бюджетів міст обласного значення;
- проведення щорічно (а не раз на три роки) розподілу міст обласного значення і районів за групами середньої наповнюваності класів і класів-комплектів на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;
- збільшення кількості значень коефіцієнту приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості, у відповідність з кількістю учнів, усіх загальноосвітніх шкіл залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах. Зазначена норма дозволить зменшити диспропорції у визначенні фінансового ресурсу для територій з майже однаковими показниками середньої наповнюваності класів;
- запровадження підвищуючих коригуючих коефіцієнтів до фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня в залежності від середньої наповнюваності класів для міст обласного значення;
- визначення окремих фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на утримання інших освітніх установ (методкабінетів, централізованих бухгалтерій, логопедичних кабінетів, міжшкільних комбінатів, груп централізованого технічного обслуговування, психолого-медико-педагогічних комісій, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти).
В галузі охорони здоров’я доцільним є внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” у частині:
- розмежування фінансового нормативу бюджетної забезпеченості галузі за рівнями надання медичних послуг – первинний, вторинний, третинний (спеціалізований) та встановлення такого нормативу окремо для кожного рівня;
- врахування видатків на придбання медикаментів та витратних матеріалів, які на даний час передаються з державного бюджету місцевим бюджетам у вигляді відповідних субвенцій, у складі дотації вирівнювання для місцевих бюджетів як цільових видатків на певну мету. Зазначене дасть можливість забезпечити своєчасне і якісне використання бюджетних коштів на вказані цілі.
Для покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення, у штатні розписи районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було додатково введено посади фахівців із соціальної роботи.
Однак їх утримання здійснюється з обласного бюджету, що порушує принципи субсидіарності.
Впорядкування механізму фінансування цих витрат вимагає внесення змін у  постанову Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” в частині включення у формулу розрахунку обсягу дотації вирівнювання з державного бюджету районним та міським бюджетам видатки на утримання фахівців із соціальної роботи.

Житомирська обласна рада

Збільшити в два рази обсяг субвенції з державного бюджету на надання пільг населенню з послуг зв’язку, компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, інших передбачених законодавством пільг, що передбачається для області. Ситуація із недостатнім бюджетним фінансуванням призводить до обмеження прав пільговиків та завдає фінансово-економічних збитків підприємствам-надавачам пільгових послуг.
В області склалася незадовільна ситуація щодо забезпечення ліжками хворих на туберкульоз. Згідно з проектною документацією, потужність обласного протитуберкульозного диспансеру складає 250 ліжок, разом з тим, на лікуванні перебуває вдвічі більше хворих. У 2008 році за рахунок коштів обласного бюджету виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво боксованого корпусу обласного протитуберкульозного диспансеру на 75 ліжок. Кошторисна вартість проекту згідно з цінами 2010 року складає 33 млн. грн.
Забезпеченість онкологічними ліжками – одне з найнижчих в Україні і складає 1,64 ліжка на 10 тис. населення області. По Україні цей показник складає 2.5 на 10 тис. населення. Дефіцит ліжкового фонду складає 60%.
В області розроблена проектно-кошторисна документація будівництва нових лікарняних корпусів у межах території існуючого медичного закладу, згідно з якою його кошторисна вартість відповідно до діючих цін 2013 року становить близько 200.0 млн. гривень.
Передбачити фінансування добудови Чоповицької міської лікарні, Малінського району в сумі 14 млн. грн. де на медичному обслуговуванні знаходиться більш як 15 тис. пацієнтів – мешканців Чорнобильської зони.

Закарпатська обласна рада

Упродовж останніх років у Закарпатській області значно недофінансовуються з державною бюджету загальнодержавні програми: реформування і розвитку житлово-комунального господарства, «Питна вода України», комплексного протипаводкового захисту в басейні річки Тиса в Закарпатській області та протизсувні заходи.
Так на Державну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2014 рік області необхідно понад 200 млн. гривень, оскільки у 2013 році кошти  на зазначену програму взагалі не виділялись.
На 2014 рік видатки по Програмі комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса в Закарпатській області потрібно залишити в запланованих обсягах при умові повного погашення попередньої, заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби.
Що стосується програми «Питна вода», то необхідно передбачити видатки  для Закарпатської області, згідно із  заявкою і з врахуванням потреби 2013 року.
Із 1995 р. не розроблено механізму державних гарантій соціально-економного розвитку населених пунктів, яким надано  статус  гірських,  щодо гарантії виділення  бюджетних коштів  на   розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази пасажирського транспорту, дорожнього  господарства, зв’язку, електричних мереж, систем теле- і радіотрансляції, газифікації, освіти, охорони здоров’я, культурно-побутового та торговельного обслуговування, розвитку та використання туристичних і лікувальних можливостей гірського регіону (стаття 3 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»). Просимо врахувати в бюджеті 2014 року видатки на виконання зазначеної статті Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Запорізька обласна рада

Для завершення будівництва першої черги автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі необхідно фінансування з державного бюджету у 2014 році в обсязі 1100 млн. грн.
Для забезпечення розвитку міжнародного аеропорту Запоріжжя необхідно передбачити фінансування реконструкції аеродромного комплексу за рахунок коштів державного бюджету у 2014 році в обсязі 200 млн. грн.
Для забезпечення потреби в проведенні променевої терапії онкологічним хворим області необхідно придбання двох сучасних лінійних прискорювачів та будівництво нового радіологічного корпусу для їх розміщення. Загальна вартість складає близько 160,0 млн. грн.
Існуюча триповерхова будівля хірургічного корпусу обласної клінічної дитячої лікарні м. Запоріжжя збудована понад 100 років тому, не придатна до  подальшої експлуатації і не підлягає реконструкції. У 2012 році прийнято рішення про її демонтаж та зведення нової будівлі. Потреба у виділенні коштів на 2014 рік складає 20,0 млн. грн.
Потреба коштів з Державного бюджету на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво центрального групового водопроводу в Запорізькій області складає 18,0 млн. грн.
У 2012 році розроблено робочий проект «Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ – смт Новомиколаївка Запорізької області»,  яким  передбачено заміну  найбільш  проблемних ділянок водоводу. Загальна кошторисна вартість робіт  складає33,967 млн. грн.
Вирішення порушеного питання можливе за умови фінансування із державного бюджету в 2014 році інвестиційних проектів в обсязі 25,7 млн. грн.
Передбачити в 2014 році виділення коштів на реалізацію інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку не менш ніж 96,014 млн. грн., у т.ч. на реконструкцію палацу спорту «Юність» – 71,3 млн. грн.

Київська обласна рада

Перелік проектів, для реалізації яких необхідно залучення коштів Державного бюджету у 2014 році:
реконструкцію гуртожитку №4 Білоцерківського національного аграрного університету під житловий будинок по провулку Піщаному,47 в м. Біла Церква – 16,09 млн. грн.;
завершення будівництва Центральної районної поліклініки  на 1000 відвідувань Броварської центральної районної   лікарні у м. Бровари – 12,6 млн. грн.;
будівництво школи на 198 учнів з дитсадком на 80 місць по вул. Комунарів, 5 у м. Фастові Київської області – 17,2 млн. грн.;
будівництво середньої загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів навчання а 24 класи (720) учнів в смт. Чабани, Києво – Святошинського району – 9, 63 млн. грн.

Луганська обласна рада

У 2014 році мінімальну заробітну плату планується розрахувати з урахуванням прогнозних індексів інфляції та рівня продуктивності праці з 1 січня 2014 року – 1 218 грн, з 1 грудня 2014 року – 1 301 грн (зріст грудень 2014 року до грудня 2013 року складе 6,8 відсотка).
У розрахунку обсяги видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) пропонується збільшити в середньому на коефіцієнт 1,0518 з урахуванням:
видатки на оплату теплопостачання  (КЕКВ 2271) збільшення  на коефіцієнт 1,056;
видатки на оплату природного газу (КЕКВ 2274) збільшення на коефіцієнт 1,068;
видатки на оплату водопостачання та водовідведення, електроенергії (КЕКВ 2272, 2273) збільшення на коефіцієнт 1,043 (з урахуванням прогнозного індексу цін виробників у 2013 році у середньому до попереднього року).

Полтавська обласна рада

З метою забезпечення стійкого економічного розвитку регіонів необхідно удосконалити формульний підхід до розрахунку доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Показники доходів за три попередні роки, які враховуються у розрахунку доходів, не відображають реальної спроможності планового року.
Доцільно зараховувати 5 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення в обласні бюджети до бюджетів розвитку тих регіонів, на території яких ведеться їх видобуток.
Область є регіоном видобутку вуглеводневої сировини. Виробнича діяльність нафтогазовидобувних підприємств впливає на екологію та погіршення стану доріг.
Водночас зазначені підприємства щорічно сплачують значні кошти до державного бюджету у вигляді плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Ці кошти за своєю суттю є платою за екологічно-техногенний вплив на довкілля і відповідно хоч би частково повинні залишатися в районах видобутку для фінансування місцевих екологічних та соціальних програм.
Для збільшення інвестиційної складової місцевих бюджетів просимо сприяти врахуванню в проекті бюджету частини податку на прибуток підприємств (крім державної та комунальної власності) у бюджеті розвитку місцевих бюджетів.
Розрахункові показники обсягів видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, доповнити видатками на утримання контактних центрів, центрів надання адміністративних послуг, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Для забезпечення подальшого розвитку соціальної інфраструктури області пропонуємо субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у показниках проекту бюджету на 2014 рік замінити на додаткову дотацію місцевим бюджетам.
Враховуючи складну ситуацію із виконанням місцевих бюджетів доцільно передбачити в проекті закону про Державний бюджет України на 2014 рік списання заборгованості за середньостроковими позиками місцевим бюджетам, які надавалися в минулих роках.
В умовах обмежених фінансових ресурсів 2013 року немає реальної можливості врахувати в місцевих бюджетах в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ в сумі 62,7млн.грн. та проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії -   52,4млн.грн.
Відповідно при формуванні проекту Закону про Державний бюджет України на 2014 рік необхідно забезпечити коштами повну потребу на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та здійснення видатків за іншими захищеними статтями видатків.
Для проведення поетапної передачі місцевим бюджетам окремих централізованих видатків державного бюджету, заходи з реалізації яких мають забезпечувати органи місцевого самоврядування, пропонуємо передбачити у складі видатків наступного року:
на освіту – кошти на придбання і доставку підручників для учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів, на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, інформатизацію та комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів;
на охорону здоров’я – кошти для забезпечення медичних заходів окремих державних програм і комплексних заходів програмного характеру за окремим розрахунком.
З метою збільшення частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті держави пропонуємо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для закладів охорони здоров’я (на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги, часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою) передбачати як цільові видатки при формульному розрахунку видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, по галузі „Охорона здоров’я”.
Також просимо сприяти врахуванню у проекті Державного бюджету на 2014 рік коштів для продовження робіт та погашення залишку кредиторської заборгованості по будівництву протитуберкульозного диспансеру.

Сумська обласна рада

Перелік проектів, для реалізації яких необхідно залучення коштів Державного бюджету у 2014 році:
добудова пологового будинку з діагностичним центром та дитячу поліклініку по вул. Семашко,7а у м. Конотоп. Потреба в коштах з державного бюджету складає 16,7 млн. грн..;
розширення центральної районної лікарні у м. Охтирка. Потреба в коштах з державного бюджету складає 42,9 млн. грн.;
добудова II черги обласного психоневрологічного диспансеру у м. Суми. Потреба в коштах з державного бюджету складає 47,2 млн. грн.
 Передбачити в проекті Закону України «Про Державний бюджет на 2014 рік» субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання:
санітарного автотранспорту для забезпечення екстреної медичної допомоги;
паливно-мастильних матеріалів для забезпечення екстреної медичної допомоги;
медичного обладнання для забезпечення екстреної медичної допомоги;
медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення екстреної медичної допомоги.

Тернопільська обласна рада

Однією із найболючіших проблем функціонування регіональної влади було і залишається її фінансове забезпечення, що є особливо характерним для нашої області.
Це викликано тим, що область була і при чинній сьогодні законодавчій базі залишається регіоном, де питома вага власних доходів в загальному обсязі доходів місцевих бюджетів області складає 22,1%, а решта дохідної частини бюджетів формується за рахунок міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання, субвенцій тощо).
Звідси, питання належного фінансового забезпечення функціонування існуючої мережі бюджетних установ, реалізації відповідних бюджетних програм є для області дуже проблематичним.
Розрахункові показники, які щорічно доводяться Мінфіном України для формування місцевих бюджетів області не забезпечують мінімальної потреби у фінансовому забезпеченні функціонування установ освіти, охорони здоров’я, органів місцевого самоврядування, закладів культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, соціального захисту (тільки на захищені статті видатків зарплату і енергоносії щорічно нестача коштів складає 150-200 млн.грн), реалізації ряду програм.
Нестача фінансових ресурсів не дає можливості області впродовж останніх років оновлювати матеріально-технічну базу бюджетних установ, проводити ремонти, придбання обладнання.
Основним джерелом коштів на фінансування соціально-економічного розвитку регіону, виконання інвестиційних проектів є трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам у вигляді субвенцій, надходження якої є недостатньою для вирішення суттєвих проблем в багатьох сферах соціально-економічного розвитку області і потребують суттєвої допомоги з боку держави у їх вирішенні.
Виходячи з вищевикладеного, Тернопільська обласна рада надіється на розуміння щодо вирішення викладених проблемних питань з вдосконалення міжбюджетних відносин та механізмів наповнення місцевих бюджетів області з метою забезпечення виконання місцевими бюджетами своїх функцій, як основної фінансової бази органів місцевого самоврядування.

Хмельницька обласна рада

Серед проблемних питань соціально-економічного розвитку області вирішення яких потребує участі центральних органів виконавчої влади і відповідного фінансування з державного бюджету, а також Вашої законодавчої ініціативи та взаємодії із центральними органами виконавчої влади є питання щодо:
-  будівництва каналізаційних очисних споруд в смт Білогір’я (орієнтовна сума 3979,5 тис. гривень);
-  будівництва каналізаційних очисних споруд в смт Теофіполь (орієнтовна сума 915,7 тис. гривень);
-  будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до міста Хмельницького. У 2013 році необхідно збудувати 5 км водогону (орієнтовна сума 21,7 млн. гривень);
- визначення особливого режиму територій міста Шепетівка, сіл Плесна та Хутір Шепетівського району, сіл Дяків і Красносілка Славутського району Хмельницької області, що перебувають у зоні спостереження Хмельницької атомної станції;
- необхідності збільшення розміру соціально-економічної компенсації ризиків населення зони спостереження при добудові енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС, а саме: внести зміни до Закону України "Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 на Хмельницькій АЕС”, передбачивши розмір соціально-економічної компенсації ризиків населення зони спостереження 10 відсотків від вартості будівництва енергоблоків, а не 2 відсотки, як визначено у чинній редакції закону.
Крім вищезазначеного інформуємо. В області діє програма відновлення роботи комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький». Однак, ресурсів обласного бюджету не вистачає для проведення реконструкції летовища, придбання новітнього обладнання і спеціальної техніки. Просимо Вашого сприяння щодо включення об’єкта «Аеропорт Хмельницький» до переліку об’єктів, що фінансуються в рамках Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2020 року.

Черкаська обласна рада

Передбачити в Державному бюджеті на 2014 рік фінансування автомобільних доріг  загального користування Черкаської області:
-на дороги державного значення не менше 500 млн. грн.;
-на дороги місцевого значення не менше 475 млн. грн.
Передбачити  в Державному бюджеті на 2014 рік на реконструкцію мостового переходу через р. Дніпро на 23+068 км. національної автомобільної дороги Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань у 2014 році в сумі 500,0 млн. грн.
Для концентрації на рівні обласного бюджету фінансового ресурсу на інвестиційні проекти загальнообласного значення пропонуємо внести зміни до статті 71 Бюджетного кодексу України в частині зарахування до бюджету розвитку обласного бюджету 20 відсотків єдиного податку, щозараховується до бюджетів місцевого самоврядування
Пропонуємо ініціювати внесення змін до ст. 69 Бюджетного кодексу України в частині зарахування до обласного бюджету 25 відсотків, районного бюджету 15 відсотків плати за землю.
Внести зміни до статті 282 Податкового кодексу України частині недопущення надання податкових пільг, які зменшують доходи місцевих бюджетів. При цьому визначити, що податкові пільги можуть встановлюватися виключно тим органом місцевого самоврядування, до бюджету якого зараховується платіж.
Внести до Бюджетного кодексу України такі зміни: підпункти «д» і «г» пункту 2 частини 1 статей 89 та 90 викласти у такі редакції «Позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної роботи з дітьми»

Чернігівська обласна рада

Протягом останніх років обмеженість фінансових ресурсів, виділених місцевим бюджетам області, змушує наявні кошти в основному спрямовувати на захищені статті видатків, щорічно налічується значний дефіцит коштів на оплату праці і енергоносіїв, що підтверджує недосконалість діючих формульних розрахунків.
З метою посилення фінансової основи місцевого самоврядування, забезпечення розвитку територіальних громад необхідно внести зміни:

До Бюджетного кодексу України:

1. Для подальшого становлення і розвитку позашкільної освіти в
області, необхідно внести зміни до ст. 89 стосовно врахування в обсязі міжбюджетних трансфертів містам обласного значення видатків на позашкільну освіту, як це є для районних бюджетів.

2. З метою соціальної підтримки жінок і запобіганню відмов батьків від новонароджених дітей та підтримки осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету в області створено обласний соціальний центр матері та дитини „Батьки й дитина разом” і центр соціально-психологічної допомоги, проте, видатки на їх утримання в обсязі міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами не враховуються, що с додатковим навантаженням на місцеві бюджети, фінансові ресурси яки:: і без цього вкрай обмежені.
Тому, вважаємо за необхідне внести зміни до ст. 90 в частині включення видатків на утримання установ, які надають соціальні послуги дітям та молоді (центри соціально-психологічної допомоги, матері та дитини) до видатків, що враховуються в обсязі міжбюджетних трансфертів.

3. Видатки на культуру, як правило, плануються із значним дефіцитом до реальної потреби, а утримання зоологічних парків вимагає значних фінансових ресурсів з бюджетів, тому пропонуємо внести зміни до ст. 90, щодо врахування в обсязі міжбюджетних трансфертів видатків на утримання зоопарків загальнодержавного значення.
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
З метою поліпшення соціальної політики в місті Києві та реалізації стратегічних цілей соціально-економічного, розвитку міста, уникнення розбалансованості бюджету і збільшення зацікавленості у нарощуванні доходної бази просимо ініціювати питання стосовно змін до Бюджетного кодексу України в частині розмежування податку на доходи фізичних осіб між державним бюджетом та бюджетом міста Києва, передбачивши зарахування до бюджету міста Києва 100 відсотків цього податку.
Для забезпечення дітей освітою в позаурочний час пропонуємо віднести видатки на позашкільну освіту в м. Києві до видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та внести відповідні зміни до статті 89 Бюджетного кодексу України, а саме: в абзаці д підпункту 2 пункту 1 виключити слова «районного значення».
Формульний розподіл міжбюджетних трансфертів в сфері культури і мистецтва на одного мешканця не враховує особливості функціонування національних закладів культури комунальної власності.
Відповідно до ст.89 Бюджетного кодексу України видатки на заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних, відносяться до делегованих державою повноважень та враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
При розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів зазначені норми не враховуються і як наслідок занижуються обсяги видатків на делеговані повноваження.
Постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2011 №1184 затверджено Порядок надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати, пунктом 5 якого визначено, що різниця між розміром диференційованої плати та вартістю соціальної послуги відшкодовується відповідно до законодавства. Проте, враховуючи, що Бюджетним кодексом України не передбачені видатки, пов’язані з відшкодуванням різниці між розміром диференційованої плати та вартістю соціальної послуги, законодавчо не визначено джерела, а також порядок відшкодування цієї різниці.
Протягом останніх років передбачена місту Києву законами про Державний бюджет України на відповідний рік субвенція з держбюджету на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян забезпечувала реальну потребу в цих коштах лише на 30 відсотків.
Не враховано потребу в коштах субвенції на відшкодування пільг з послуг зв’язку, яка на 2014 рік становить 75,4 млн грн. (з урахуванням очікуваної кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014).
Вирішенням проблеми є встановлення Міністерством фінансів України на 2014 рік нормативу перерахування місту Києву грошовими коштами частини субвенції на рівні 30 відсотків.
У зв’язку зі скасуванням з 01.01.2011 податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів альтернативними джерелами фінансування вказаних цілей Податковим кодексом України визначено збір за першу реєстрацію транспортного засобу, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, частина коштів Державного дорожнього фонду України відповідно до порядку, розподілу, встановлених Кабінетом Міністрів України згідно із законами (стаття 4 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»).
Цих коштів не вистачає на утримання та поточний ремонт міських автошляхів. Крім того, в першу чергу існує проблема з поточним утриманням вулично-дорожньої мережі.
На реалізацію соціально значущих проектів із високим ступенем готовності, що споруджуються за замовленням Київської міської державної адміністрації, при підготовці проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» необхідно передбачити кошти бюджету міста Києва для вирішення гострих проблем господарського комплексу міста та фінансування першочергових об’єктів міської інфраструктури в сумі 5,9 млрд грн.
Надаючи інформацію щодо принципових для фракції Комуністичної партії України положень при формуванні проекту Державного бюджету України на 2014 рік та пропозиції Голів обласних (міських) рад щодо нагальних потреб регіонів, прошу Вас, в терміни встановлені законодавством, надати розгорнуту інформацію щодо врахування порушених питань для прийняття відповідного політичного рішення.

З повагою

Голова фракції                                                                        

П.М. Симоненко

Просмотров: 426 | Добавил: kpu-putivl | Рейтинг: 0.0/0